Ako spoznať záujem muža

11/02/2020
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Ako spoznať záujem muža? Muži sú rôzni a každý do určitej miery inak ukazuje svoj záujem o ženu.

 

Najčastejšie prejavy záujmu muža o ženu

 

 

Pozerá sa ti dlhšie do očí a celkovo na teba

Ak muža priťahuje žena, pozerá sa jej dlhšie do očí. Obzerá si ju, obdivuje ju.

 

Zmení reč tela

Reč tela odkrýva skryté zámery muža. Ak žena muža zaujíma, zmení sa jeho reč tela, t. j. postoj tela, hlas...

 

Najčastejšie sa prejavuje zmena reči tela týmito spôsobmi:

 

  1. A) Nahýna sa k tebe. Podvedome chceme byť bližšie pri tých ľuďoch, o ktorých máme záujem.
  2. B) Zrkadlí tvoju reč tela. Napríklad, ako máš preložené nohy, zdvihne pohár krátko po tebe, dotyky tváre a podobne.
  3. C) Viac sa ťa dotýka. Napríklad, ak ťa chytí za ruku, dotkne sa ramena, neskôr napríklad krížov, stehien... Veľa záleží, ako je odvážny a sebavedomý a ako dlho sa poznáte.
  4. D) Jeho hlas je hlbší a viac sexi. Je dokázané, že sa zmení zafarbenie nášho hlasu, ak sa rozprávame s niekým atraktívnym. Všimni si, aký je jeho hlas, ak sa napríklad rozpráva s čašníkom a potom s tebou... Je tam zmena?

 

 

Zaujíma sa o teba

 

Muž, ktorý sa naozaj zaujíma o  ženu, sa pýta otázky viac do hĺbky. Nepýta sa len bežné veci zo „slušnosti“, ale je zvedavý. Chce ťa lepšie spoznať a uistiť sa, že si pre neho príťažlivá na viacerých úrovniach, nie len fyzicky. Zisťuje tým aj, či máte niečo spoločné. Ako rozmýšľaš, aké máš životné ciele a priority...

 

Naozaj ťa počúva

sústredený muž

 

Rýchly test, či má naozaj muž o teba záujem, je opýtať sa ho „kontrolné“ otázky, či ťa počúval. Ak má muž o teba skutočný záujem, hlce každé tvoje slovo. Nahne sa k tebe, sústredí sa, rozmýšľa nad tým, čo hovoríš. Nepretvaruje sa.

 

Snaží sa pre teba robiť „milé veci“

Ako som i v úvode článku spomenul, muži sú rôzni a nie každý prejavuje záujem rovnako. Napríklad, nie každý muž sa snaží o ženu maličkosťami. Niektorí muži prejavujú záujem tak, že kupujú žene darčeky, píšu jej básne, robia pre ňu rôzne „službičky“.

 

Dáva ti komplimenty

Ak je muž pozorný, žena sa mu páči a má o ňu záujem, všimne si niečo, čo sa mu na žene imponuje a ocení to. Najčastejšie muži dávajú lichôtky na postavu, či oblečenie a ak je muž viac vnímavý, ocení tvoje vlastnosti – napríklad, zmysel pre humor a ak je viac vizuálne založený, všimne si, že si zmenila účes...

 

Venuje ti svoj čas

 

časMôže to vyznieť triviálne, čím väčší záujem má o teba, tým viac času ti venuje. Viac ti píše, volá, snaží sa viac stretnúť.

 

 

 

Flirtuje s tebou

Všimnúť si, či s tebou muž flirtuje, nemusí byť vždy jednoduché. Väčšina mužov flirtuje nepriamo. Ľudia sú celkovo „zlí“ v odhadovaní toho, či niekto s nimi flirtuje – napríklad to, čo považujú za bežnú konverzáciu je flirtovanie. Viac o téme flirtovania.

Ak nevieš rozoznať náznaky flirtovania, môžeš prepásť potenciálny vzťah...

 

Znaky, že muž s tebou naozaj flirtuje:

 

1.     Všímaj si neverbálne signály

Napríklad, v určitom prípade je to usmievanie, nahýnanie sa a dotýkanie.

 

2.     Slovné flirtovanie

Sexuálne komplimenty, naznačuje ti, že je voľný, sexuálne narážky a dvojzmysly.

 

3.     Zváž kontext ?

Dôkazy naznačujú, že muži / ľudia skôr flirtujú na miestach, kde je viac ľudí (ako bary, kaviarne, atď.), kde je alkohol a pri spoločných záujmoch.

 

4.     Štýl flirtovania predpovedá správanie pri flirtovaní

Nie každý muž flirtuje rovnako, takže ak poznáš štýl muža, vieš odhadnúť, či s tebou flirtuje.

Výskum od McBain ( McBain, K. A., Hewitt, L., Maher, T., Sercombe, M., Sypher, S., & Tirendi, G. (2013). Is this seat taken? The importance of context during the initiation of romantic communication.  International Journal of Humanities and Social Science, 3, 79-89.)

Naznačuje toto:

 

-        Tradičné flirtovanie introvertov je skôr zdvorilé a opatrné

-        Fyzické flirtovanie, kde sa používa prevažne reč tela, je v mnohých prípadoch hravé

-        Hravé flirtovanie je menej zdvorilé ako fyzické, pri tomto flirtovaní sa prejavujú muži/ ľudia viac extrovertne.

-        Zdvorilé flirtovanie - muž dáva prednosť tomu, aby pri zoznámení spravil dobrý dojem.

 

 

 

 

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram