Účasť na rýchlom rande
1 zoznamovacia akcia
Nápoj na osvieženie
Prenájom priestorov
Profesionálne zorganizovanie stretnutia
Sprostredkovanie stretnutia s niekoľkými nezadanými osobami

Materiálno-technické zabezpečenie stretnutia (poznámkové karty, písacie potreby, menovky)
Vyhodnotenie vzájomnej zhody sympatií (zaslané mailom) do 24hod od ukončenia speed datingu
20
Opakovaná účasť po prvom rýchlom rande bez vzájomnej zhody
1 zoznamovacia akcia
Možnosť absolvovať akciu druhý krát ZDARMA pokiaľ účastník splní tieto podmienky:

na prvom rýchlom rande nemal žiadnu vzájomnú zhodu

uhradí si občerstvenie samostatne tj. nemá nárok na občerstevenie ako platiaci účastníci
0
Chcem sa ZOZNAMOVAŤ
neobmedzený počet akcií počas jedného roka
Možnosť zúčastniť sa všetkých zoznamovacích akcií počas jedného roka NEOBMEDZENENápoj na osvieženie - limit je 10 nápojov na účastníka
Prenájom priestorov
Profesionálne zorganizovanie stretnutia
Sprostredkovanie stretnutia s niekoľkými nezadanými osobami
Materiálno-technické zabezpečenie stretnutia (poznámkové karty, písacie potreby, menovky)
Vyhodnotenie vzájomnej zhody sympatií (zaslané mailom) do 24hod od ukončenia speed datingu
200
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram